Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie zaprasza na szkolenie nt.

COLIFAGI SOMATYCZNE

– nowy parametr oceny jakości mikrobiologicznej wody w świetle wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Szkolenie finansowane przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie
umowy nr NIZP PZH – PIB/2021/1094/1056

Termin szkolenia:

21 listopada 2023 (wtorek), godzina 9.00 – 13.30
23 listopada 2023 (czwartek), godzina 9.00 – 13.30

Forma szkolenia: online

  • Uczestnicy po rejestracji otrzymają drogą mailową informację o zakwalifikowaniu się wraz z potwierdzonym terminem szkolenia.
  • Osoby zakwalifikowane otrzymają w dniu poprzedzającym szkolenie link z zaproszeniem.

Rejestracja uczestników online do 27 października 2023 r. na stronie
https://szkolenie-woda.pzh.gov.pl/rejestracja

  • O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Liczba miejsc dla uczestników na szkoleniu – max. 70 osób.

Program szkolenia, regulamin szkoleń i kursów NIZP PZH – PIB dostępne są pod adresem: https://szkolenie-woda.pzh.gov.pl

 Warunki uczestnictwa:

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie rejestracji do dnia 27 października 2023 r.

Informacje merytoryczne: dr Renata Matuszewska, e-mail: rmatuszewska@pzh.gov.pl

Rejestracja na szkolenie została zamknięta.