Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH
– Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie zaprasza na szkolenie nt.

Zagrożenia zdrowotne związane z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella
w wewnętrznych systemach wodociągowych
oraz innych rezerwuarach wodnych

Szkolenie dla PIS finansowane przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie umowy nr NIZP PZH-PIB/2021/1094/1056 

Termin szkolenia:

14 maja 2024 (wtorek), godzina 9.00 – 12.45
16 maja 2024 (czwartek), godzina 9.00 – 12.45

Forma szkolenia: online

  • Uczestnicy po rejestracji otrzymają drogą mailową informację o zakwalifikowaniu się wraz z potwierdzonym terminem szkolenia.
  • Osoby zakwalifikowane otrzymają w dniu poprzedzającym szkolenie link z zaproszeniem.

Rejestracja uczestników online do 26 kwietnia 2024 r. po wypełnieniu formularza znajdującego się poniżej. 

  • O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Liczba miejsc dla uczestników na szkoleniu – max. 70 osób/1 termin.

Regulamin szkoleń i kursów NIZP PZH – PIB dostępny są pod adresem: https://szkolenie-woda.pzh.gov.pl/regulamin

 Warunki uczestnictwa:

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie rejestracji do dnia 26 kwietnia 2024 r

Informacje merytoryczne: dr Renata Matuszewska, e-mail: rmatuszewska@pzh.gov.pl

Rejestracja na szkolenie została zakończona.