COLIFAGI SOMATYCZNE

– nowy parametr oceny jakości mikrobiologicznej wody w świetle wymagań znowelizowanej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Szkolenie online:
13 maja 2021r.,
godzina 9.30-12.30

PROGRAM SZKOLENIA

9.30 – 9.40 Powitanie uczestników – dr Renata Matuszewska
9.40 – 10.35 Nowe parametry mikrobiologiczne w ocenie jakości wody przeznaczonej do spożycia – znaczenie i zakres zastosowania wg nowej Dyrektywy – dr Renata Matuszewska
10.35 – 11.20 Występowanie colifagów somatycznych i wpływ różnych czynników na ich zdolność do przetrwania w środowisku – dr Łukasz Mąka
11.20 – 12.20 Metody wykrywania i oznaczania liczby colifagów somatycznych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi – mgr Marta Bartosik
12.20 – 12.30 Podsumowanie